WBSO optimalisering

Benut u de WBSOregeling wel optimaal? Wij nemen uw bedrijfsactiviteiten onder de loep om te zien of er “gemiste” WBSOprojecten zijn; wij ondervangen onder-prestatie bij aanvraag in het aanmerken van subsidiabele activiteiten en helpen bij het correct inrichten van de administratie voor een optimale verzilvering van de beschikte subsidie.

Bedrijven

Voor bedrijven bedraagt de vermindering van de af te dragen loonbelasting in 2017 32% over de eerste € 350.000 aan subsidiabele kosten per jaar en 16% over het meerdere.

Starters

Voor (techno) starters die minder dan 5 jaar loonbelastingplichtig zijn, geldt een startersbonus. Voor deze jonge ondernemingen bedraagt de WBSO subsidie 40% over de eerste € 350.000 en 16% over het meerdere.

Zelfstandigen

Voor Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP-ers) geldt een verhoging van de zelfstandigenaftrek (minimaal 500 S&O-uren p/ jaar). Het betreft een vaste aftrek van € 12.484 voor de aangifte inkomstenbelasting. Starters krijgen een extra aftrek van € 6.245 dus een totale aftrek van € 18.729.

Behaalt u maximaal resultaat met WBSO? Laat ons uitzoeken hoe WBSO optimalisering uw bedrijf het meeste financieel oplevert.