Innovatiebox

Op de pagina WBSO regeling leggen wij uit dat de WBSO direct subsidievoordeel oplevert. Daarnaast biedt een WBSO beschikking bedrijven die Vennootschapsbelasting (Vpb) betalen ook toegang tot de innovatiebox. De innovatiebox is een speciale tariefbox binnen de Vennootschapsbelasting. Door gebruik te maken van de innovatiebox betaalt u minder vennootschapsbelasting.

Extra voordeel met de innovatiebox

De innovatiebox beloont vennootschapsbelastingplichtige bedrijven die aantoonbaar innovatief zijn. Op grond van de innovatiebox kan een lager belastingtarief (vennootschapsbelasting) worden verkregen op winsten uit WBSO-projecten, octrooien en kwekersrechten.

Vanwege de laagdrempeligheid en de koppeling met de innovatiebox, is de WBSO zeer interessant voor elke innovatieve onderneming in Nederland!

Wanneer komt mijn bedrijf in aanmerking voor de innovatiebox?

Om aanspraak te maken op de innovatiebox 2017, moet er aan twee voorwaarden worden voldaan:

  1. De ondernemer moet in het bezit zijn van een S&O verklaring (WBSO-beschikking) of octrooi- dan wel kwekersrechten.
  2. Er moet een immaterieel activum zijn voortgebracht dat is voortgevloeid uit S&Owerkzaamheden, waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven.

Wat is het financiële voordeel van de Innovatiebox?

Het zou zonde zijn wanneer u de fiscale kans die de innovatiebox te bieden heeft, zou laten liggen. De innovatiebox kan u een extra omvangrijk financieel voordeel opleveren. Op de volgende pagina geven wij u, aan de hand van een rekenvoorbeeld, inzicht in de grote financiële impact die de innovatiebox kan hebben.

De innovatiebox belast de omzet die rechtstreeks voort komt uit de innovaties tegen 5% vennootschapsbelasting in plaats van 20% of 25% VpB. Dit levert uw organisatie een besparing op van maximaal 80% vennootschapsbelasting.

Haalt uw vennootschap het maximale uit uw WBSO aanvraag? Laat ons uitzoeken hoe de Innovatiebox uw bedrijf extra financieel rendement oplevert