Innovatiebox

Om aanspraak te maken op de innovatiebox, moet er aan twee voorwaarden worden voldaan:

1. De ondernemer moet in het bezit zijn van een S&O verklaring (WBSO-beschikking) of octrooi- dan wel kwekersrechten.

2. Er moet een immaterieel activum zijn voortgebracht dat is voortgevloeid uit S&Owerkzaamheden, waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven.

Neem contact op