Wat levert de WBSO u op?

De WBSO verlaagt de loonkosten aanzienlijk. Bij toewijzing ontvangt u een tegemoetkoming. Niet contant, maar in de vorm van een vermindering op uw loonheffing (loonbelasting en premie volksverzekeringen) en/of aftrek S&O (inkomstenbelasting).

Hoogte van het fiscale voordeel

Voor inhoudingsplichtige ondernemingen (S&O-inhoudingsplichtigen) biedt de WBSO een vermindering van de af te dragen loonheffing over de loonkosten van S&O-medewerkers. In 2016 bedraagt deze zogenaamde S&O-afdrachtvermindering 32% van de eerste € 350.000 aan S&O-loonkosten. Voor de resterende S&O-loonkosten is dit 16%. Wordt u als starter aangemerkt dan bedraagt het percentage van de eerste € 350.000 40%. Voor zelfstandige ondernemers (S&O-belastingplichtigen) geldt in 2016 een vaste aftrek.

Bepaling van het S&O-loon

Het S&O-loon berekent u door het S&O-uurloon te vermenigvuldigen met de toegekende S&O-uren. Het S&O-uurloon is een vast gemiddeld bedrag per uur dat geldt voor al uw S&O-medewerkers. Dit S&O-uurloon geldt voor een heel kalenderjaar. Hebt u in 2014 geen S&O verricht of beschikt u niet over een S&O-verklaring voor 2014 dan geldt voor u in 2016 een vast uurloon (forfait) van € 29. Hebt u wel een S&O-verklaring voor 2014 én hebt u in de periode van de S&O-verklaring S&O-werkzaamheden verricht dan wordt uw S&O-uurloon voor 2016 gebaseerd op gegevens uit uw aangiften loonheffingen van 2014. Bent u S&O-belastingplichtige (zelfstandige) dan wordt voor u geen uurloon berekend. Voor u geldt een vast bedrag voor aftrek S&O.