WBSO – gunstig tarief – 5% No Cure No Pay

Wij hanteren een helder tarief met duidelijkheid vooraf. Wij werken op basis van ‘No Cure – No Pay’. U betaalt bij ons 5% van het toegekende subsidiebedrag. Tevens hanteren wij een minimum en maximum bedrag. Zo komt het toegekende subsidiebedrag maximaal op de plek waar het moet zijn, namelijk het bedrijf welke ontwikkelt.

Het maximum bedrag per aanvraag is € 1.750,= exclusief btw van het toegekende subsidiebedrag. Om onze kwaliteit te kunnen waarborgen is het minimum bedrag per aanvraag € 500,= exclusief btw van het toegekende subsidiebedrag.

Pas als een aanvraag is goedgekeurd dienen wij onze factuur in. Is de aanvraag niet succesvol dan bent u aan ons geen kosten verschuldigd. Bij ons geen meerjarencontracten en geen opstart- en rapportagekosten.

Rekenvoorbeeld:

Stel u ontvangt een WBSO afdrachtvermindering dan € 72.500,=.
5% hiervan is € 3.625,=.
U betaalt echter het maximum en dus nooit meer dan € 1.750,= aan WBSOkantoor (in dit voorbeeld dus maar 2,4%)

Bij de meeste tussenpersonen betaalt u van de toegekende afdrachtvermindering. In dit voorbeeld zou dit een factuur zijn van € 10.875,=. U bespaart bij WBSOkantoor in dat geval € 9.125,= terwijl u hetzelfde resultaat krijgt.

alle genoemde tarieven zijn exclusief btw.