Hoeveel financieel voordeel biedt de WBSO?

De WBSO biedt u direct financieel voordeel als deze aan u wordt toegekend middels de WBSO-beschikking. De subsidie wordt direct verrekend met de loonaangifte. U betaalt daardoor maandelijks minder loonheffing. Voor de berekening van het financiële voordeel maken we onderscheid tussen bedrijven, starters en zelfstandigen.

Bedrijven

Voor bedrijven bedraagt de vermindering van de af te dragen loonbelasting in 2017 32% over de eerste € 350.000 aan subsidiabele kosten per jaar en 16% over het meerdere.

Starters

Voor (techno) starters die minder dan 5 jaar loonbelastingplichtig zijn, geldt een startersbonus. Voor deze jonge ondernemingen bedraagt de WBSO subsidie 40% over de eerste € 350.000 en 16% over het meerdere.

Zelfstandigen

Voor Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP-ers) geldt een verhoging van de zelfstandigenaftrek (minimaal 500 S&O-uren p/ jaar). Het betreft een vaste aftrek van € 12.484 voor de aangifte inkomstenbelasting. Starters krijgen een extra aftrek van € 6.245 dus een totale aftrek van € 18.729.

WBSO biedt kostenreductie

De WBSO is dus een fiscale regeling die de loonkosten en andere kosten voor uw R&D-project verlaagt. Bijvoorbeeld voor prototypes of onderzoeksapparatuur. De subsidie wordt toegepast als een vermindering op de af te dragen loonheffing. U betaalt maandelijks dus minder loonheffing aan de Belastingdienst. Voor IB-ondernemers (zelfstandigen) bestaat het voordeel uit een vaste aftrek.

WBSO rekenvoorbeeld bedrijven en starters

Uw onderneming besteedt in 2017 bijvoorbeeld 2000 uur aan innovatieve werkzaamheden tegen een gemiddeld uurtarief van € 30. De subsidiabele loonkosten in het kader van de WBSO bedragen dan € 60.000 (€ 2.000 x € 30). U kunt dan € 19.200 (32%) minderen op de af te dragen loonbelasting.

Als jonge onderneming/ starter ( < 5 jaar ) zou de subsidie € 24.000 bedragen (40%).

Stel, uw bedrijf maakt daarnaast ook kosten t.w.v. € 30.000.

De totale subsidiabele kosten bedragen dan € 90.000 (€ 60.000+€ 30.000). De afdrachtvermindering loonheffing bedraagt nu € 28.800 (32% x € 90.000). In dit voorbeeld zou de subsidie voor jonge ondernemingen uitkomen op € 36.000 (40%)

2 keuze’s om de WBSO te incasseren

U heeft ook de mogelijkheid geen kosten en/ of uitgaven op te voeren. In dat geval kunt u kiezen voor de zogenaamde forfaitaire regeling. Dit houdt in dat het uurtarief dan wordt verhoogd met € 10,00 per uur voor de eerste 1.800 uur en € 4,00 per uur voor het meerdere.

U maakt bij de eerste WBSO aanvraag voor het gehele kalenderjaar de keuze of u opteert voor het opvoeren van kosten en/of uitgaven of voor de forfaitaire variant.

WBSO rekenvoorbeeld forfaitaire variant

We rekenen verder met de gegevens die we in de andere voorbeelden op deze pagina gebruikte. Kiest u voor de forfaitaire variant dan bedraagt de subsidie bij 2.000 uur aan innovatieve werkzaamheden:

1.800 uur x € 40 + 200 x € 34 = € 78.800 x 32% = € 25.216 resp. € 31.520 voor starters.

Extra voordeel met de innovatiebox

Naast de subsidie op de loonkosten en kosten en uitgaven van R&D-activiteiten kan, voor bedrijven die vennootschapsbelasting betalen, met de WBSO-beschikking tevens toegang worden verkregen tot de innovatiebox.

De innovatiebox is een speciale tariefbox binnen de Vennootschapsbelasting. Winst uit innovatieve activiteiten wordt belast met een winstbelastingspercentage van effectief 5% i.p.v. het toptarief van 25%!

Vanwege de laagdrempeligheid en de koppeling met de innovatiebox, is de WBSO interessant voor elke innovatieve onderneming in Nederland!

wbso-kantoor-roden-financieel-voordeel-450x450_paars

Haalt u het maximale uit uw WBSO aanvraag? Laat ons uitzoeken hoe de WBSO uw bedrijf het meeste financieel oplevert